Make your own free website on Tripod.com

tpmwordpressheader.jpg

கணினி,தொலைத்தொடர்பு,இதழியல்,விளம்பரத் தொழில்நுட்ப நூல்கள் 

  • கணினி ஓர் அறிமுகம் -20 /-
  • விண்டோஸ்தான்  என்ன? -100 /-
  • மல்டிமீடியா  கட்றுக் கொள்ளுங்கள் -100 /-
  • ஐ.டி . தகவல் தொழில் நுட்பம் - 60 /-
  • செய்தியே சுவாசமாய் -60 /-
  • விளம்பரம் ஓர் அறிமுகம் - 18 /-
  • விளம்பர உலகம் -35 /-


(காப்புரிமை அறிவிப்பு 2020: ) எமது அனைத்து புத்தகங்களும் காப்புரிமை சட்டத்திற்கு உட்பட்டவை , எனவே புத்தகங்களை எமது ஒப்புதல் இன்றி எந்த வடிவிலும்,பிரதி எடுப்பது சட்டத்திற்கு புறம்பானது.  தமிழ்ப்புத்தகாலயம் - தாகம்.

044-28340495

FIND US @ GOOGLE MAP

downadrs.jpg

  

WEB PAGE DESIGNED BY: 
STUDIO DUO
studioduomail@gmail.com