Make your own free website on Tripod.com

tpmwordpressheader.jpg

வாழ்வியல்,பொது அறிவு,சுயமுன்னேற்றம் 

  • .எதிர்மறை மனிதர்களை எதிர்கொள்ளவது எப்படி -75 /-
  • பேசாமல் பேசுவோம் (வெற்றியளிக்கும் உடல்மொழி) -75 /-
  • மனசுக்குள் வரலாமா? -45 /-
  • வெற்றிப் பாதை - (வள்ளுவர் வழியில்) வாழ்வியல் கட்டுரை - 66 /-


(காப்புரிமை அறிவிப்பு 2020: ) எமது அனைத்து புத்தகங்களும் காப்புரிமை சட்டத்திற்கு உட்பட்டவை , எனவே புத்தகங்களை எமது ஒப்புதல் இன்றி எந்த வடிவிலும்,பிரதி எடுப்பது சட்டத்திற்கு புறம்பானது.  தமிழ்ப்புத்தகாலயம் - தாகம்.

044-28340495

FIND US @ GOOGLE MAP

downadrs.jpg

  

WEB PAGE DESIGNED BY: 
STUDIO DUO
studioduomail@gmail.com